• Español
 • Català
 • English

Política de privadesa

 1. RESPONSABLE
  1. Dades de contacte de l’Responsable
   El responsable de les dades demanades mitjançant aquesta web és CLÍNIQUES DENTALS S.L. (CLÍNICA DENTAL BALDRICH) amb direcció RAMBLA MODOLELL 16, 08840, VILADECANS (BARCELONA) i CIF B-08.671.414 . Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent email info@clinicadentalbaldrich.es o al telèfon 936 58 46 61
  2. Identitat i dades de contacte de l’representant
   BORJA BALDRICH PALLARES
  3. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
   BORJA BALDRICH PALLARES
   info@clinicadentalbaldrich.es
 2. FINALITAT
  1. Descripció ampliada dels caps de el tractament
   1. Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.
   2. Publicitat i prospecció comercial.
   3. Gestió de sol·licituds
  2. Terminis o criteris de conservació de les dades
   Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides. Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.1., O també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.
  3. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada
   Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzades per prendre decisions automatitzades.
 3. Legitimació
  1. Legislació aplicable
   La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  2. Detalls de la base jurídica de l’tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès públic o interès legítim
   Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de la persona interessada com una base legítima per al tractament de les dades personals contingudes en aquest fitxer.
  3. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho
   No està obligat a facilitar-nos les dades, però, serà necessari per poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.
 4. DESTINATARIS
  1. Destinataris
   Organitzacions o persones directament relacionades amb l’empresa, administració pública amb competència en la matèria.
  2. Decisions específics
   És possible que encarregats de tractament puguin accedir a les dades facilitades mitjançant aquesta pàgina web per l’exercici de les seves funcions de manteniment.
  3. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables
   No existeixen
  4. Transferències internacionals
   No existeixen
 5. DRETS
  1. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament
   L’interessat podrà conèixer, modificar o eliminar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal RAMBLA MODOLELL 16, 08840, VILADECANS (BARCELONA) . L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’empresa tingui sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal RAMBLA MODOLELL 16, 08840, VILADECANS (BARCELONA) .
  2. Dret a retirar el Consentiment prestat
   L’interessat podrà retirar les dades que l’empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a l’ RAMBLA MODOLELL 16, 08840, VILADECANS (BARCELONA) .
  3. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control
   L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.
 6. PROCEDÈNCIA
   1. Informació detallada de l’origen de les dades
    Facilitats pel propi interessat
   2. Categories de dades que es tracten
    – Nom i cognoms.
    – email.
    – telèfon.
    – Imatge.

CLÍNICA DENTAL BALDRICH

© 2021 Clínica Dental Baldrich (CLINICAS DENTALES S.L.)

CLÍNICA DENTAL BALDRICH
© 2021 Clínica Dental Baldrich (CLINICAS DENTALES S.L.)