Skip to main content
 • Español
 • Català
 • English

936 58 46 61
620 63 83 86

 • Español
 • Català
 • English
 • PROTOCOL COVID-19

A Clínica Dental Baldrich nostre objectiu sempre ha estat i és vetllar per la salut i seguretat tant dels nostres pacients com del nostre equip mèdic. Els nostres protocols d’asèpsia, desinfecció i esterilització són revisats i implementats anualment.

El nostre equip mèdic i d’higienistes estan formats per saber dur a terme un correcte maneig de malalties com el VIH, Hepatitis i qualsevol malaltia de transmissió. La recent aparició de virus SARS Cov-2 ens ha obligat a implementar una sèrie de mesures per garantir la teva seguretat. Pots estar tranquil, acudir a Clinica Dental Baldrich a Viladecans és segur.

Tot el nostre equip disposa de l’equip de protecció individual (EPI) necessari (Bata impermeable, pantalla facial, mascareta FP2 i quirúrgica.

Mesures bàsiques

Presa de la temperatura dels pacients a l’entrada de la clínica dental.

Distanciament dels pacients entrada, sala d’espera i sortida de la clínica dental.

Proporcional gel de desinfecció de mans i protecció personal (mascaretes i guants) a el moment de l’entrada a el centre si el pacient no compta amb els mitjans propis necessaris.

Protocol per a garantir la bioseguretat a la clínica dental

 1. Mascareta FFP2
  El pacient ha de portar sempre posada una màscara quirúrgica o FP2.
 2. Acudir sol
  Sempre que sigui possible s’ha d’acudir sol (a excepció de nens o persones que requereixin ajuda).
 3. Puntualitat
  Arribar puntual a la visita per evitar aglomeracions a la sala d’espera.
 4. Mesures contra la contaminació
  Col·locació de calces als peus a l’entrada a la clínica per evitar la seva contaminació.
 5. Control de temperatura
  Mesura de la temperatura per part de personal.
 6. Distància de seguretat
  Seure a la sala d’espera seguint les indicacions de distància mínima de seguretat (si en un supòsit s’ocupen totes les places el pacient haurà d’esperar a l’exterior de la clínica).
 7. Al box
  Tant el gabinet com la butaca dental hauran estat completament desinfectats entre pacient i pacient amb líquids i polvoritzadors de desinfecció així com es permetrà una correcta ventilació.
 8. Pagament amb targeta
  Agrairíem que sempre que sigui possible es pagui amb targeta.

CLÍNICA DENTAL BALDRICH

© 2021 Clínica Dental Baldrich (CLINICAS DENTALES S.L.)

CLÍNICA DENTAL BALDRICH
© 2021 Clínica Dental Baldrich (CLINICAS DENTALES S.L.)